განავლის შესაგროვებელი კონტეინერი

განავლის შესაგროვებელი კონტერინერი. გამოყენება: განავლის შეგროვება შემდგომი ლაბორატორიული კვლევებისთვის

SKU: 1082709 კატეგორია: