მიკროპიპეტი, ეკონომი

ვარიაბელური მიკროპიპეტი -1 არხით, ფერი- ნაცრისფერი.

SKU: Micro-economy კატეგორია: