ციფრული მიკროპიპეტი

ვარიაბელური მიკროპიპეტი -1 არხით, ფერი- ნაცრისფერი.

SKU: Micro-digital კატეგორია: