DocUReader 2 Pro შარდის სტრიპის ანალიზატორი

შარდის ქიმიური ავტომატური ანალიზატორი, იძლევა 10 ქიმიური და 3 ფიზიკური პარამეტრის განსაზღვრის შესაძლებლობას.
SKU: UD2-9201 კატეგორია: