შპს „თანამედროვე ლაბორატორიული ტექნოლოგიები“ გაგიწევთ ტექნიკურ მომსახურებას ინსტრუმენტის ინსტალაციის მომენტიდან ყველა შემდგომ საფეხურზე, დაგეხმარებათ ხარისხის და რეგულაციის მოთხოვნების უზრუყნველყოფაში. 

ტექნიკური მომსახურება მოიცავს აპარატურის მონტაჟს და მის შემდგომ მეთვალყურეობას.

ჩვენი გუნდი მზად არის მოახდინოს ინსტრუმენტის დიაგნოსტიკა, გააანალიზოს ანალიზატორის მონაცემები და  იმუშაოს თქვენთან ერთად ყველა საჭირო ტექნიკურ პროცესზე.

ჩვენ უზრუნველვყოფთ პერსონალის პირველად ტრეინინგს და გთავაზობთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას, ასევე განახლებული ტექნოლოგიების შეუფერხებელ სწავლებას, რომელიც მორგებულია კონკრეტულ საჭიროებებზე.